Mẫu Biên Bản Hợp Đồng Xây Dựng Hướng Dẫn Chi Tiết Và Lưu Ý - THIẾT KẾ THI CÔNG SỬA CHỮA NHÀ ĐẸP

Báo giá xây nhà trọn gói

Miễn phí giấy phép xây dựng, thiết kế kiến trúc & kết cấu

BÁO GIÁ XÂY DỰNG PHẦN THÔ

Miễn phí thiết kế kiến trúc & kết cấu

Báo giá sửa chữa nhà

Miễn phí thiết kế kiến trúc

Home / SỬA CHỮA NHÀ / Mẫu Biên Bản Hợp Đồng Xây Dựng Hướng Dẫn Chi Tiết Và Lưu Ý

Mẫu Biên Bản Hợp Đồng Xây Dựng Hướng Dẫn Chi Tiết Và Lưu Ý

Xây dựng là một trong những lĩnh vực quan trọng và có vai trò quyết định đến sự phát triển của đất nước. Việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng hay các khu dân cư mới đều đòi hỏi sự tham gia của nhiều bên liên quan, trong đó có hợp đồng xây dựng. Để đảm bảo quyền lợi của các bên và tránh những tranh chấp không đáng có, việc lập biên bản hợp đồng xây dựng là điều cần thiết.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về mẫu biên bản hợp đồng xây dựng, các loại biên bản và nội dung cần có trong đó, cách viết và lưu ý khi sử dụng biên bản này, vai trò và ý nghĩa của nó, các ví dụ minh họa và cách xử lý các tranh chấp liên quan đến biên bản hợp đồng xây dựng.

Các Loại Biên Bản Hợp Đồng Xây Dựng Thường Gặp

Trước khi tìm hiểu về mẫu biên bản hợp đồng xây dựng, chúng ta cần hiểu rõ về các loại biên bản hợp đồng xây dựng thường gặp. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ba loại biên bản hợp đồng xây dựng chính:

 1. Biên bản tiếp nhận công trình: Là tài liệu ghi nhận việc giám sát, kiểm tra và tiếp nhận công trình xây dựng sau khi hoàn thành. Biên bản này cần được lập thành hai bản, một bản để cung cấp cho chủ đầu tư và một bản để lưu trữ tại cơ quan quản lý nhà nước.
 2. Biên bản nghiệm thu công trình: Tương tự như biên bản tiếp nhận công trình, biên bản nghiệm thu công trình cũng là tài liệu ghi nhận việc kiểm tra và nghiệm thu công trình xây dựng. Tuy nhiên, biên bản này chỉ được lập khi công trình đã được tiếp nhận và đạt yêu cầu kỹ thuật.
 3. Biên bản bàn giao công trình: Thông thường, biên bản bàn giao công trình được lập khi chủ đầu tư nhận lại công trình từ bên thầu. Nội dung của biên bản này sẽ phản ánh tình trạng và chất lượng của công trình như thế nào để tiến hành thanh toán và bảo hành.

Các loại biên bản này có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm quyền lợi của các bên liên quan đến công trình xây dựng. Vì vậy, việc lập đầy đủ và chính xác các biên bản này là rất cần thiết.

Nội Dung Cần Có Trong Biên Bản Hợp Đồng Xây Dựng

Một biên bản hợp đồng xây dựng bao gồm các thông tin quan trọng liên quan đến công trình, các bên tham gia, điều khoản hợp đồng và kết quả thực hiện hợp đồng. Dưới đây là những nội dung cần có trong một biên bản hợp đồng xây dựng:

Thông tin về công trình

Thông tin về công trình cần được ghi rõ, bao gồm tên công trình, địa điểm xây dựng, diện tích, mục đích sử dụng và các thông số kỹ thuật liên quan. Những thông tin này sẽ giúp xác định rõ hơn về công việc được thực hiện và có tính chất như thế nào.

Các bên tham gia

Mỗi biên bản hợp đồng xây dựng cần ghi rõ tên và địa chỉ của các bên tham gia, bao gồm chủ đầu tư, bên thiết kế, bên thầu chính và các bên thầu phụ. Điều này giúp đảm bảo các bên đều có trách nhiệm và quyền lợi trong việc thực hiện hợp đồng.

Các điều khoản hợp đồng

Các điều khoản hợp đồng cần được ghi rõ trong biên bản hợp đồng xây dựng, bao gồm các quy định về giá trị hợp đồng, tiến độ thực hiện, phương thức thanh toán, bảo hành và các cam kết giữa các bên. Nếu có sự thay đổi hoặc bổ sung nào, cũng cần được ghi rõ trong biên bản này.

Kết quả thực hiện hợp đồng

Điểm cuối cùng trong biên bản hợp đồng xây dựng là kết quả thực hiện hợp đồng. Tùy vào mục đích và nội dung của từng loại biên bản, người lập sẽ ghi nhận các thông tin về tiến độ thực hiện, chất lượng công trình, việc thanh toán và các cam kết khác trong biên bản này.

Cách Viết Biên Bản Hợp Đồng Xây Dựng Chuẩn Xác Và Hiệu Lực

Việc lập biên bản hợp đồng xây dựng yêu cầu người lập phải có kiến thức về pháp luật và hiểu rõ về các quy định về xây dựng. Dưới đây là các bước cơ bản để viết biên bản hợp đồng xây dựng đúng chuẩn:

Bước 1: Chuẩn bị tài liệu

Trước khi bắt đầu viết biên bản, người lập cần thu thập đầy đủ tài liệu liên quan đến công trình và hợp đồng, bao gồm các hợp đồng ký kết giữa các bên, các quyết định của cơ quan quản lý nhà nước và các tài liệu kỹ thuật liên quan. Việc này giúp đảm bảo tính đầy đủ và chính xác của biên bản.

Bước 2: Xác định các điểm cần ghi nhận

Dựa vào loại biên bản và nội dung cần có, người lập sẽ xác định các điểm cần ghi nhận trong biên bản, bao gồm các thông tin về công trình, các bên tham gia, các điều khoản hợp đồng và kết quả thực hiện. Việc này giúp cho biên bản được viết rõ ràng và dễ hiểu.

Bước 3: Sử dụng ngôn từ chính xác và rõ ràng

Biên bản hợp đồng xây dựng cần được viết bằng ngôn từ chính xác và rõ ràng để tránh hiểu nhầm hoặc tranh cãi sau này. Người lập cần sử dụng các thuật ngữ pháp luật và kỹ thuật một cách đúng đắn và đủ thông tin để các bên có thể hiểu đầy đủ nội dung của biên bản.

Bước 4: Chuẩn bị các bản sao và xác nhận

Mỗi biên bản hợp đồng xây dựng cần được lập thành hai bản, một bản để cung cấp cho các bên liên quan và một bản để lưu trữ tại cơ quan quản lý nhà nước. Trước khi ký kết, người lập cần xác nhận rằng các bên đã đồng ý về nội dung và chữ ký của họ trên biên bản là chính xác và có hiệu lực.

Lưu Ý Khi Lập Và Sử Dụng Biên Bản Hợp Đồng Xây Dựng

Việc lập và sử dụng biên bản hợp đồng xây dựng không chỉ đơn thuần là việc viết và giao cho các bên liên quan, mà còn đòi hỏi sự quan tâm và thận trọng của người lập. Dưới đây là những lưu ý quan trọng khi lập và sử dụng biên bản hợp đồng xây dựng:

Chú ý đến tính pháp lý của biên bản

Do tính pháp lý cao của biên bản hợp đồng xây dựng, người lập cần đảm bảo rằng biên bản được viết theo quy định của pháp luật. Nếu có sự thiếu sót hoặc sai sót nào trong biên bản, nó có thể dẫn đến những tranh chấp về tính hiệu lực và tính chính xác của hợp đồng.

Cập nhật và bảo quản biên bản

Biên bản hợp đồng xây dựng cần được cập nhật thường xuyên để phản ánh chính xác tình trạng của công trình và quá trình thực hiện hợp đồng. Ngoài ra, người lập cần lưu trữ các bản sao của biên bản một cách an toàn và lâu dài để có thể sử dụng khi cần thiết.

Thông báo cho các bên trong trường hợp có thay đổi

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung của biên bản, người lập cần thông báo cho các bên liên quan và cập nhật lại biên bản theo đúng thực tế. Việc này giúp đảm bảo tính chính xác của biên bản và tránh tranh chấp trong tương lai.

Vai Trò Và Ý Nghĩa Của Biên Bản Hợp Đồng Xây Dựng

Biên bản hợp đồng xây dựng có vai trò và ý nghĩa rất lớn trong việc đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan đến công trình. Nó là tài liệu chứng minh cho sự đồng ý và cam kết giữa các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng. Vì vậy, việc lập và sử dụng biên bản hợp đồng xây dựng là rất quan trọng và cần thiết.

Mẫu Biên Bản Hợp Đồng Xây Dựng Theo Quy Định Pháp Luật

Như đã đề cập ở phần đầu của bài viết, có ba loại biên bản hợp đồng xây dựng chính theo quy định của pháp luật Việt Nam. Dưới đây là một mẫu biên bản tiếp nhận công trình để bạn tham khảo:

BIÊN BẢN TIẾP NHẬN CÔNG TRÌNH

Căn cứ vào quyết định số ……./QĐ-UBND ngày …/…/…… của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố …………………………………..;

Căn cứ vào hợp đồng số ……../HĐ-……./…./……. Ngày …/…/…… giữa chủ đầu tư …………………………………………………………. và bên thầu ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

 1. …………………………………………………………………………………….., Chủ đầu tư;
 2. …………………………………………………………………………………….., Đại diện bên thầu;
 3. …………………………………………………………………………………….., Đại diện giiám sát công trình;

Sau khi kiểm tra, đánh giá và thống nhất, chúng tôi xác nhận các nội dung sau:

 1. Công trình được bàn giao đúng theo tiến độ và yêu cầu kỹ thuật trong hợp đồng.
 2. Công trình đã hoàn thành đầy đủ các yêu cầu về chất lượng và an toàn lao động.
 3. Công trình đã được kiểm tra, đo đạc và ghi nhận các thông số kỹ thuật cần thiết.
 4. Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình thi công đã được giải quyết đúng quy trình và không ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Đồng thời, chúng tôi cam kết tuân thủ đúng các điều khoản trong hợp đồng và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của biên bản này.

Ví Dụ Minh Họa Về Biên Bản Hợp Đồng Xây Dựng

Để minh họa cho việc lập biên bản hợp đồng xây dựng, dưới đây là một ví dụ cụ thể:

BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TRÌNH

Ngày … tháng … năm …

Chúng tôi gồm:

 1. Ông A, Chủ đầu tư;
 2. Ông B, Đại diện bên thầu;
 3. Ông C, Đại diện giám sát công trình;

Sau khi tiến hành kiểm tra công trình xây dựng tại địa chỉ ……………………………………….. vào ngày hôm nay, chúng tôi xác nhận rằng:

 1. Công trình đã được thi công đúng theo bản vẽ và yêu cầu kỹ thuật.
 2. Chất lượng công trình đạt yêu cầu và không có vấn đề phát sinh đáng ngại.
 3. Công trình đảm bảo an toàn lao động và không gây nguy hiểm cho môi trường xung quanh.
 4. Công trình đã hoàn thành đúng tiến độ và sẵn sàng cho giai đoạn tiếp theo của dự án.

Biên bản này được lập thành hai bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ đầu tư (Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện bên thầu (Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện giám sát công trình (Ký và ghi rõ họ tên)

Cách Xử Lý Tranh Chấp Liên Quan Đến Biên Bản Hợp Đồng Xây Dựng

Tranh chấp liên quan đến biên bản hợp đồng xây dựng có thể phát sinh do nhiều nguyên nhân khác nhau, từ sự hiểu nhầm trong nội dung đến việc không tuân thủ đúng các điều khoản hợp đồng. Để xử lý tranh chấp một cách hiệu quả, các bên cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

 1. Thương lượng và đàm phán: Cố gắng giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng trực tiếp giữa các bên để tìm ra giải pháp hợp lý và công bằng.
 2. Sử dụng phương tiện hòa giải: Nếu không thể giải quyết bằng cách thương lượng, các bên có thể sử dụng phương tiện hòa giải như trọng tài hoặc trung tâm giải quyết tranh chấp để tìm ra lời giải cho vấn đề.
 3. Tham vấn luật sư: Trong những trường hợp phức tạp, việc tham vấn luật sư chuyên nghiệp là cần thiết để bảo vệ quyền lợi và lợi ích của mỗi bên.
 4. Áp dụng quy định pháp luật: Cuối cùng, nếu không có cách nào giải quyết, các bên có thể áp dụng quy định của pháp luật và đưa vấn đề ra tòa án để xử lý.

Việc xử lý tranh chấp một cách linh hoạt và đúng pháp luật là quan trọng để duy trì mối quan hệ hợp tác giữa các bên và đảm bảo tính công bằng trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng.

Tài Liệu Tham Khảo Về Biên Bản Hợp Đồng Xây Dựng

 1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.
 2. Nghị định số 59/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng.
 3. Công văn số …../TB-XD ngày …/…/…. của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập biên bản hợp đồng xây dựng.
 4. Website của Tòa án nhân dân để tra cứu các văn bản pháp lý liên quan đến xử lý tranh chấp.

Việc tham khảo các tài liệu pháp lý và quy định liên quan giúp người lập biên bản hợp đồng xây dựng nắm vững quy trình và đảm bảo tính chính xác, hiệu lực của tài liệu.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về biên bản hợp đồng xây dựng, từ các loại biên bản, nội dung cần có, cách viết chuẩn xác đến vai trò và ý nghĩa của tài liệu này. Việc lập và sử dụng biên bản hợp đồng xây dựng đúng cách không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của các bên mà còn đảm bảo tính chính xác và hiệu lực pháp lý của hợp đồng. Hy vọng rằng thông tin trên sẽ hữu ích cho bạn trong quá trình thực hiện các dự án xây dựng.

Ngoài mẫu hộp đồng sửa chữa nhà ở còn có nhiều mẫu hộp đồng khác như sửa chữa nhà vệ sinh, mái tôn, trụ sở cơ quan , còn có hộp đồng trọn gói. Chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn các mẫu hộp đồng mới nhất, sau đây chúng tôi gửi đến các bạn download các mẫu hộp đồng. 

Mẫu hộp đồng sửa chữa nhà ở

Mẫu hộp đồng sửa chữa nhà trọn gói

Mẫu hộp đồng sửa chữa căn hộ chung cư

Mẫu hợp đồng sửa chữa trụ sở cơ quan

Từ khóa tìm kiếm liên quan: Mẫu hợp đồng sửa chữa mới nhất | hợp đồng sửa chữa, cải tạo nhà ở | sửa chữa nhà nhỏ|  sưa chữa nhà vệ sinh | thi công mái tôn | sửa chữa công trình | giá xây dựng nhà phần thô

Bài viết liên quan

Top 10 loại sơn nào tốt nhất

Bạn đang có kế hoạch sơn nhà và không biết chọn loại sơn nào tốt …